System CRM

System CRM - czym jest?

Systemy Zarządzania Relacjami z Klientami (z ang. Customer Relationship Management – CRM) pozwalają na zarządzanie bezpośrednią interakcją z klientami przedsiębiorstwa

System CRM - OPIS FUNKCJONALNOŚCI

Postaramy się krótko i zwięźle przedstawić Państwu funkcjonalność bardzo zaawansowanego systemu CRM jakim jest vTiger.

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjonalnością systemu a przekonają się Państwo o wysokiej skuteczności tego narzędzia.

Gdyby pojawiły się pytanią zapraszamy do zapoznania się z systemem na stronie demo lub skontaktować się z konsultantem.

rozpocznij okres testowy

wypełnij formularz rejestracyjny

sprawdź demo

System CRM - Funkcjonalność podstawowa:

Interfejs użytkownika:

 • łatwa nawigacja dzięki intuicyjnemu menu i systemowi pasków narzędzi
 • system opraty o technologię AJAX dzięki czemy pracuje naprawdę szybko bez zbędnego przeładowywania strony
 • elastyczna edycja układu strony oraz widoku formularzy
 • system wspiera wiele języków
 • system templatek – szablonów graficznych

 

Dodawanie, edycja, usuwanie informacji

 • szybka edycja i dodawanie zawartości rekordów poprzez jedno kliknięcie
 • możliwość kopiowania rekordów znacznie uprawszcza tworzenie zawartości
 • masowa edycja – jednoczena zmiana informacji w wielu rekordach
 • znaczniki wszystkich obiektów umożliwia elastyczne kategoryzowanie informacji w systemie
 • przypisywanie obiektów do danego użytkownika lub grupy użytkowników
 • możliwość odzyskiwania usuniętych obiektów dzięki funkcjom kosza

Zarządzanie informacją

 • podgląd wydruku i drukowanie
 • zaawansowane funkcje importowania i eksportowania danych w postaci plików CSV
 • kreator raportów umożliwia tworzenie różnego rodzaju zestawień

Wyrzukiwanie i przeglądanie

 • wiele wariantów wyszukiwania jak np. proste, zaawansowane – po wielu kryteriach, poprzez sortowanie
 • edycja i wyszukiwanie informacji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami

System CRM - Biuro

Panel startowy

 • wyświetlanie najistotniejszych informacji na pierwszej stronie
 • informacje dotyczą tylko zalogowanego użytkownika
 • elastyczny układ budowy panelu – możliwość edycji układu

Kalendarz

 • planowanie różnego rodzaju działań: spotkań, telefonów, zadań do wykonania
 • przeglądanie wielu kalendarzy także innych użytkowników systemu
 • system powiadamiania i przypomnień o zaplanowanych zdarzeniach
 • możlwiość zdefiniowania działań wykonywanych cyklicznie, co jakiś czas
 • dane w kalendarzu są powiązane z innymi obiektami w systemie np. bazą kontrahentów, pracowników itd., których można dodawać do zadań
 • różne formy prezentacji zadań z kalendarza np. w formie listy

Dokumenty

 • zarządzanie dokumentami w formacie Office lub dowolnego innego formatu w foldery
 • wiązanie dokumentów z konkretnymi obiektami w systemie np. oferty z klientem
 • możliwość powiązania z dokumentami umieszczonymi na innych serwerach

E-mail

 • wbudowany klient e-mail o dużej funkcjonalności
 • wiązanie wiadomości z klientami w bazie
 • możliwość zdefiniowania szablonów informacji

System CRM - Firmy i kontakty

Potencjalni klienci

 • Przechowywanie informacji o potencjalnych klientach w bazie danych
 • Inforamcje kontaktowe
 • Możliwość wiązania obiektów z informacją o potencjalnym kliencie np. oferty
 • Akcje marketingowe

Kontrahenci

 • Szybki dostęp do wszystkich szczegółowych informacjach o klientach (dane telefoniczne, adresowe, opisowe itp.)
 • Tworzenie zależności pomiędzy kontrahentami (centrale, oddziały)
 • Zaawansowane filtrowanie i wyszukiwanie
 • Integracja z GoogleMaps
 • Grupowanie kontrahentów

Osoby kontaktowe

 • Specjalna baza danych osób kontaktowych, których można przypisać do kontrahentów
 • Szybki dostęp do informacji kontaktowych
 • Korespondencja seryjna
 • Rejestrowanie działań: telefonów, zadań, spotkań związanych z wybraną osobą
 • Akcje marketingowe

Dostawcy

 • Baza dostawców
 • Podział na grupy i kategorie
 • Tworzenie zamówień do dostawców
 • Obsługa innych zdarzeń powiązanych z dostawcami jak np. spotkania, zadania, telefony itp.

System CRM - Marketing

Działania marketingowe

 • Baza działa marketingowych – planowanie oraz monitorowanie
 • Możliwość określenia efektów akcji w postaci szans sprzedaży
 • telemarketing,
 • Rejestrowanie szans sprzedaży
 • wysyłka korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej,
 • konferencje i szkolenia
 • Analiza rentowności poprzez budowanie odpowiednich raportów
 • Wiązanie telefonów, spotkań i zadań do zaplanowanej akcji marketingowej
 • organizowanie grupy docelowej dla akcji marketingowej przez wybór firm i osób kontaktowych

System CRM - Sprzedaż

Produkty

 • Kartoteka produktów firmy
 • Grupowanie produktów wg kategorii i tworzenie pakietów produktów
 • Przypisywanie zdjęć do danego produktu
 • Historia produktu: klienci którzy zakupili produkt, oferty, zamówienia, faktury w których produkt był ujęty
 • Funkcjonalność magazynowa
 • Powiadomienia o niskim poziomie stanów magazynowych
 • Generowanie cenników na podstawie produktów
 • Wiele walut

Cenniki

 • Katalogi cenników
 • Odrębne cenniki związane z wielkością zamówień lub z grupami klientów
 • Elastyczny wyboru ceny produktu lub usługi z cennika przy tworzeniu oferty, zamówienia lub faktury

Usługi

 • Kartoteka usług
 • Kategoryzowanie usług
 • Elastyczne sposoby rozliczania usług poprzez parametry cenowe
 • Wiele walut
 • Przeglądanie historii usługi

Procesy sprzedaży

 • Rejestr sprzedaży
 • Rejestr wszystkich działań od pojawienia się możliwości sprzedaży, etap rozpoznania potrzeb, przesłania oferty aż do zakończenia sprzedaży
 • Możliwość określenia etapu sprzedaży, planowanej daty finalizacji, szacowanej wartości sprzedaży i prawdopodobieństwa sukcesu
 • Wiązanie sprzedaży z firmą lub osobą kontaktową
 • Historia wybranej sprzedaży: zaplanowanych i wykonanych działań (spotkań, telefonów, zadań), ofert, zamówień od klientów
 • Rejestrowanie zmian statusów sprzedaży
 • Wiązanie procesu sprzedaży z akcją marketingową
 • Możliwość wygenerowania raportu wielkości sprzedaży na każdym z etapów w określonym okresie czasu, raport może być generowany dla całej firmy lub dla wybranego pracownika

Oferty

 • Rejestr ofert
 • Szczegółowe informacje o ofercie
 • Dla każdej pozycji oferty można określić ilość, cenę i rabat
 • Oferty w różnych walutach,
 • Wybór waluty przelicza oferty wg wprowadzonego ręcznie kursu waluty
 • Generowanie oferty do pliku w formacie PDF
 • Status oferty pozwala filtrować oferty wysłane, wygrane i odrzucone
 • Z oferty można utworzyć zamówienie
 • Dodanie zamówienia do oferty automatycznie oznacza ofertę jako wygraną
 • Uporządkowana numeracja wszystkich ofert
 • Możliwość załączania dowolnych dokumentów pod ofertą

Zamówienia

Zamówienia od klientów

 • Kartoteka zamówień lub zleceń od klientów
 • Monitorowanie statusu realizacji zamówienia
 • Export zamówienia do pliku w formie PDF
 • Ujednolicona numeracja zamówień
 • Wystawianie faktury z zamówienia
 • Wystawianie wielu faktur do jedno zamówienia
 • Możliwość konfiguracji automatycznego, cyklicznego wystawiania faktur
 • Dodawanie działań do zamówienia
 • Historia zmian statusów zamówienia
 • Dołączanie dowolnych dokumentów pod zamówienie

Zamówienia do dostawców

 • Kartoteka zamówień do dostawców lub podwykonawców
 • Szczegółowe informacje o zamówieniu do dostawcy
 • Tabela pozycji zamówienia: dodawanie produktów i usług
 • Uporządkowana numeracja zamówień do dostawców – możliwość konfiguracji
 • Filtrowanie zamówień wg statusu
 • Dodawanie działań pod zamówienie: zadań, spotkań i telefonów
 • Możliwość załączania dokumentów pod zamówienie

Serwis

Zgłoszenia

 • Rejestr zgłoszeń serwisowych i reklamacji
 • Obsługa po sprzedażowa klientów w zakresie serwisu produktów i usług dostarczanych klientowi
 • Ujednolicona numeracja zgłoszeń
 • Powiązanie zgłoszenia z klientem, osobą kontaktową i produktem
 • Nadawanie statusów do zgłoszenia, na przykład: Przyjęte, W realizacji, Zakończone, Zamknięte
 • Dodawanie komentarzy do zgłoszenia
 • Możliwość uruchomienia panelu klienta do dodawania zgłoszeń przez klientów
 • Dodawanie dokumentów pod zgłoszeniem
 • Dodawanie spotkań, telefonów i zadań pod zgłoszeniem
 • Zapisywanie historii zmiany statusów zgłoszenia
 • Przypisywanie zgłoszeń do pracownika lub grupy

Umowy

 • Rejestr umów serwisowych i kontraktów terminowych związanych z usługami
 • Wsparcie dla rozliczania umów wg godzin, dni lub zgłoszeń
 • Określanie przedziału czasowego dla umowy
 • Dodawanie do umowy załączników
 • Dodawanie lub wiązanie z umową zgłoszeń
 • Filtrowanie umów wg statusu, terminów zakończenia

Baza wiedzy

 • Rejestr rozwiązań dla zgłoszeń
 • Budowanie bazy pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się problemy
 • Wykorzystanie istniejących zgłoszeń i rozwiązań do tworzenia rozwiązań najczęściej zgłaszanych problemów
 • Publikowanie bazy wiedzy w panelu klienta
 • Powiązanie wpisu z produktem pozwala budować bazę pytań i odpowiedzi dla wybranego produktu

Finanse

Faktury

 • Wystawianie faktur VAT
 • Drukowanie faktur w formacie PDF
 • Podstawowe informacje o fakturze: daty sprzedaży i terminy płatności, dane kontrahenta, bank i numer konta, tabela pozycji
 • Określanie statusu faktury: wystawiona, zapłacona, po terminie
 • Wyszukiwanie i filtrowanie faktur wg statusu
 • Wyświetlanie wystawionych faktur pod klientem
 • Filtrowanie faktur z przekroczonym terminem płatności
 • Historia zmian statusu faktury
 • Możliwość dołączania dowolnych dokumentów do faktury
 • Dodawanie telefonów, spotkań i zadań do faktury
 • Możliwość wykorzystania modułu faktur do zlecania wystawienia faktur przez dział księgowości
 • Tworzenie raportów sprzedaży dla wystawionych faktur

Jeśli potrzebujesz bardziej wyczerpujących informacji na temat systemu CRM umów się z naszym konsultantem. Udzielimy wszelkich niezbednych informacji a także uruchomimy dla Państwa w pełni działający system w celu przetestowania.

Nasz zespół specjalistów może także przystosować system do Państwa specyficznych wymagań.

Wypełnij formularz kontaktowy w celu umówienia się z konsultantem.